Ali Mirazimi Född

Ali Mirazimi Född
Ali Mirazimi Född

Ali Mirazimi Född – Ali Mirazimi, virusforskaren, har korrekt förutspått att pandemin kommer att upphöra i början av 2020. Men mitt arbete med att upptäcka nya mediciner och vaccinationer hindrades av hans självförvållade covid-19. Han är nu fullvuxen och hoppas på att bli pappa.

Ali Mirazimi drabbades själv av covid-19 när det började högvarv i april för att styra upp flera stora forskningsprojekt kring nya coronaviruset och var ett eftertraktat intervjuobjekt av media. Min sjukdom var att jag ville inte söka vård. “Det är för att jag är lite macho”, sa Ali Mirazimi.

Men det blev sjukvård – i flera dygn. Han hade drabbats av så kallade cytokinstorm, när immunförsvaret överreagerar på virusinfektionen och börjar angripa det egna verkliga kroppen. En senare skede av infektionen med kortisonsbehandling dämpades reaktionen av immunsystemet har bildat specifika försvarsceller.

Det hade en märkbar effekt, och jag blev bättre. Varje dag efter det kände jag att jag var tillbaka till min vanliga strandpromenad. Jag gick direkt till Coop. Helt slut blev jag sittande på en bänk, träds Ali Mirazimi.

Han har nu vant sig vid det. Hur han tittar framåt, inte bakåt, är honom inte alls och smittats intresserar. Intresserar det honom varför han blev så pass sjuk är däremot.
Ingen vet varför olika människor reagerar olika på coronaviruset. Men framtida forskning kommer att ge svar på, sagt han.

Corona pandemin kom var huvudfokus Krim-Kongovirus var Ali Mirazimis. Det är ett ovanligt virus som kan orsaka svår sjukdom genom att slå blöder i alla kroppsöppningar. Den kan vara variabelt och så hög som 30 procent.

Det är mitt favoritvirus. När jag började lära mig om det i början av 2000-talet var jag inte helt säker på vad det handlade om. Många av dem fick sig själva att fråga om det. På grund av detta var det nödvändigt att arbetet gjordes i ett säkerhetslaboratorium. Det gjorde uppdraget ganska svårt. Och när andra säger att något är omöjligt kan jag inte göra det, säger han.

Sedan 2002 har han arbetat på säkerhetslaboratoriet, som är unikt för hela Nordamerika, i det som idag kallas Folkhälsomyndigheten. När ebolaviruset spred sig till flera afrikanska länder mellan 2014 och 2016 uttryckte EU oro över liknande utbrott i Europa.

En analis drabbar blödarfeber på Krim-Kongo, som drabbar cirka 1000 personer årligen i Turkiet. I takt med klimatförändringarna har den fästingsort som sprider sjukdomen också brett ut sig och nyligen återfinns även i norra Europa. Så kom dagen då Ali Mirazimi tog ledningen i arbetet med att få fram en vaccination mot Krim-Kongo blödarfeber. Prognostiserat till 2023.

Det är för närvarande planerat att testa vaccinet i en första klinisk fas, sade han. Samtidigt bedrivs forskning för att bekräfta diagnosen hemorragiska febrar genom att kombinera blodprodukter som ebola och Krim-Kongo-blodprodukter för att underlätta snabb behandling.

Ali Mirazimi var med sin egen grund av arbete med vaccin och smittsamma virus inte att sig när det slog till det nya coronaviruset. Han var dock inte rädd. Vi var insnärjda i ett influensbaserat samhälle. Men inte på cov-2 sars. “Det är bara ett riktigt otäckt virus”, säger han och tillägger att ingen kunde ha förutsett att det skulle spridas snabbt.

Han har varit involverad i tre storskaliga Corona-projekt, som just nu använder mer av hans tid. Den första diskuterar ett läkemedel som kan användas även i de senare stadierna av sjukdomen. En mottagarmolekyl som sitter på cellytor i exempelvis lungor och njurar är ACE-2-receptorn, som hjälper till att reglera blodtrycket.

Därefter är det känt att sARS-viruset kan fästa sig vid denna receptor för att infektera celler.Läkemedlet blev testad i flera länder i Europa. En från Österrike report visarar resultaten som är positiva. Vi hoppas att det blir mycket. Samtidigt är det inte fungerar, vilket är en beredda. Det är som sådant att det har en litisk smältpunkt.

Projektet kan dock även ge inblick i andra sätt; vi kan samtidigt ta itu med nya utmaningar med stöd för artificiell intelligens, säger han.Ali Mirazimi och professor Matti Sällberg har samlat ett förebyggande vaccin mot nya coronavirus vid samma institution. Ändå finns det kunskapen att målet kanske inte alltid är det.

Ett hundra vaccinprojekt pågår över världen. Det kommer att bli en lyckas. Men inte här kommer projekten att strida sig med ökad förståelse och kunskap. Eventuellt skulle vi också kunna få vaccination mot andra coronavirus som kan dyka upp igen senare; men, säger han, vi har det utan tvekan bättre nu.

Det faktum att det finns många olika angreppssätt för att hitta ett vaccin kan också förklaras mot projektmångfalden.Målet är att bara bredda immunförsvaret genom att identifiera det nya viruset. På så sätt kan man använda alla.

Ali Mirazimi Född

Enligt min åsikt är det bättre att använda DNA snarare än det “givna” proteinet som finns i virusets yta, som kommer från andra proteiner. Ensamma och tillsammans är testad i varikada kombinationer.

Det gäller att förstå att en produkt inte är leder till mottagande av läkemedels- eller vaccinforskning. Så att vi inte satsar allt på ett kort är det bra att det pågår många olika projekt samtidigt.

De tagit fram snabbt för corona som är i bruk i Belgien i ett tredje projekt. Internationella samarbeten är samtliga projekt, och Ali Mirazimi har varit med den koordinerande rollen. En medarbetare har samma helt en genomtrevlig person som är lysande på att skapa nätverk, vilket verkar passa honom.

Det är enkelt att kontakta olika barn av personer och få dem att arbeta tillsammans. Det slår allt att visa deras olika styrkor för att få maskineriet att fungera så bra som möjligt. Jag byter ofta min fördomar. Jag älskar att få dem motbevisade, men. Och han förblir i evighet, skrattar han. Det största bekymret med iranier, enligt honom, är att alla vill att deras barn ska bli lärare eller läkare. Han hade dock inte kunnat koppla in det första året.

Ali Mirazimi kom till ett kallt Stockholm från Teheran när han var 18 år. Han kunde inte träda sig och såg sig utanorlunda. I hans ögon blev det som kunde varit en skrämmande svårighet och sporrande utmaning.

Upptäcker ett nytt land och nya människor var mycket spännande från mig. Det är svårare att säga att du aldrig har varit något annat än en kämpe för reglerna. Det är samma sak med prognosen. Det handlar om att bosätta sig i ett välbekant rum och lära sig att navigera runt.

Enligt honom är det svårt och också ganska intressant.Ali Mirazimi och professor Matti Sällberg har samlat ett förebyggande vaccin mot nya coronavirus vid samma institution. Ändå finns det kunskapen att målet kanske inte alltid är det.

Ett hundra vaccinprojekt pågår över världen. Det kommer att bli en lyckas. Men inte här kommer projekten att strida sig med ökad förståelse och kunskap. Eventuellt skulle vi också kunna få vaccination mot andra coronavirus som kan dyka upp igen senare; men, säger han, vi har det utan tvekan bättre nu.

Det faktum att det finns många olika angreppssätt för att hitta ett vaccin kan också förklaras mot projektmångfalden. Målet är att bara bredda immunförsvaret genom att identifiera det nya viruset. På så sätt kan man använda hela eller delar av det döda eller försvagade viruset. Vidare förändras proteinet som finns i viruset. Han klargör att det andra alternativet är att använda DNA eller RNA som fungerar som ett substitut för virusproteiner.

Enligt min åsikt är det bättre att använda DNA snarare än det “givna” proteinet som finns i virusets yta, som kommer från andra proteiner. Ensamma och tillsammans är testad i varikada kombinationer. Det gäller att förstå att en produkt inte är leder till mottagande av läkemedels- eller vaccinforskning. Så att vi inte satsar allt på ett kort är det bra att det pågår många olika projekt samtidigt.

De tagit fram snabbt för corona som är i bruk i Belgien i ett tredje projekt. Internationella samarbeten är samtliga projekt, och Ali Mirazimi har varit med den koordinerande rollen. En medarbetare har samma helt en genomtrevlig person som är lysande på att skapa nätverk, vilket verkar passa honom.

Det är enkelt att kontakta olika barn av personer och få dem att arbeta tillsammans. Det slår allt att visa deras olika styrkor för att få maskineriet att fungera så bra som möjligt. Jag byter ofta min fördomar. Jag älskar att få dem motbevisade, men. Och han förblir i evighet, skrattar han.

Det största bekymret med iranier, enligt honom, är att alla vill att deras barn ska bli lärare eller läkare. Han hade dock inte kunnat koppla in det första året. Ali Mirazimi kom till ett kallt Stockholm från Teheran när han var 18 år. Han kunde inte träda sig och såg sig utanorlunda. I hans ögon blev det som kunde varit en skrämmande svårighet och sporrande utmaning.

Ali Mirazimi Född
Ali Mirazimi Född

Leave a Comment