Bengt Ågerup Fru

Bengt Ågerup Fru
Bengt Ågerup Fru

Bengt Ågerup Fru – Och eftersom han ägde aktierna via ett holländskt holdingbolag, som i sin tur ägdes av ett bolag i Luxemburg, betalade han ungefär en miljard i svensk reavinstskatt. Vi betalade alla böter och straffavgifter som relaterade till att driva verksamheten; genom åren uppgick det till flera hundratals miljoner dollar. Det verkar vara en annan sak om ett företag är registrerat i Jersey eller någon annanstans där det inte är lagligt tillåtet att göra affärer för att slippa betala skatt.

Men du vill väl inte missa realiseringsförmågan?

Tanken var att fortsätta investera Q-Medpengarna; vi måste behålla dem så att vi kan använda dem. Att vara en god socialist kräver noggrann förvaltning av kapitalet. Q-Medpengar används nu för investeringar i både Sverige och utomlands.

Så länge vi fortsätter att lägga pengar på misslyckade startups kommer vi att vara olyckliga. Men förhoppningsvis gör de det, och då slipper vi betala ett enormt överskott i skatt.
Bengt gerup lägger en premie på att återinvestera vinster. Jag håller med om att försiktighet bör iakttas när man spenderar kapital. Däremot ska man gärna beskatta konsumtionen.

Nxt2b, det nya bolag som Bengt gerup talar om, grundades för två år sedan. Enligt Bengt gerup är företaget ett värdepappersföretag som ger finansiering till “olika forskare inom biotekniksektorn.”

Under de senaste två åren har vi lagt cirka 1 miljon dollar på 30 företag som vi hoppas kommer att expandera och bli nästa Q-Med. Denna form av kapitalism särskiljer Bengt Gerup från den så kallade finansekonomin.

Det har blivit ett slags mode att växla pengar mot pengar. Men om möjligt bör man investera sina resurser i en satsning som genererar oväntade arbetsavbrott. Jag anser också att företaget ska tillhandahålla varor som bidrar till människors välbefinnande.

Att skapa jobb och varor som förbättrar människors liv verkar vara socialism för mig.
-På sätt och vis är det det. Men eftersom konsumenterna bestämmer en produkts värde är den gamla ortodoxa socialistiska teorin att arbetaren bestämmer produktens värde felaktig.

-När man säger “från en man till en annan, på jakt efter förmåga” är det tydligt att människors förmågor varierar. Inte så mycket intellektuella skillnader som skillnader i drivkraft och initiativ.

Samtidigt har en sjuk och trött man större behov. Men som jag har sagt tidigare, i ett idealiskt samhälle, när resurserna används som mest effektivt, finns det tillräckligt med överskott för att möta allas behov. Det är ett-två-slag: sedan är allt löst.

På vilket sätt kan ett idealsamhälle konstrueras?

Då måste vi gå via ett mycket smidigt kapitalistiskt system. Om du tittar på Warren Buffet (en amerikansk investerare och en av världens rikaste män, enligt denna publikation), kommer du att märka att han i allmänhet har varit ganska försiktig när det gäller att dela sin rikedom med resten av världen. När hans investeringar har gett vinst säljer han dem. I samma båt som Bill Gates. Där måste den moraliska kompassen sättas.

Vilket är bättre, bra kapital eller dåligt kapital?

Däremellan bra kapital och vad jag skulle kalla “reflekterande” kapital. Människor som gärna lägger sina pengar på vapingindustrin om de kan tjäna pengar på att göra det. Enkelt som det; en giribukar.

Vad är egentligen statens roll i detta idealsamhälle?

Vad som är rimligt för oss att bära bör styras av staten. Allt från var vår kraft kommer ifrån till hur snabbt vi kan färdas på vägarna. Frågor om ordningen på saker och ting. Staten bör dock inte sitta på andra sidan bordet och driva affärsverksamhet utöver vad den reglerar.

Men det borde inte heller ta bort våra naturresurser, som vi gjorde i praktiken genom att låta olje- och avverkningsföretag göra eftergifter. Jag tror att allt som ligger en meter under marknadens yta tillhör alla på jorden och bör användas för att ge alla en anständig levnadsstandard.

Och rytmen i vardagen?

Tillgodose kundernas behov inom gränserna för befintliga lagar och förordningar. Och i det perfekta samhället skärps kundfokus. Om vi tar frågan med privat äldrevård som exempel. De beror inte på om obligationerna ger inkomst eller inte, utan på avsaknaden av en tydlig definition av vad som är en bra investering i agin.

Han grundade plastföretaget Q-Med med fokus på råg och bryggjäst och gjorde tre miljoner svenska kronor när han året innan sålde sitt livsverk. Emellertid låter 70-åringen inte detta få honom ner; istället investerar han i nya guldgruvor inom den medicinska industrin, försöker komma närmare Gud och hjälper kvinnor i Tanzania.

Bengt Gerup började tidigt som företagare. När han var 50 år gammal bestämde han sig för att starta eget efter att ha arbetat 20 år inom medicinbranschen och tagit doktorsexamen. Han hade övervägt att använda kroppens egen syra för att ta itu med olika kosmetiska och terapeutiska krav, men stötte på motstånd eftersom substansen redan användes någon annanstans. Han hörde att blixen inte gled ner i trädet två gånger, men gerup brydde sig inte.

Han säger att om man har kunskap och erfarenhet av ett ämne så ska man ta så många tjurar man kan från det istället för att leta efter något nytt och annorlunda. Jag hade en rad otur bakom mig. Toppen. Personlighet och karaktär är hotade.

gerups resa med Q-Med började i en mysig sjukhusbar i Uppsala 1993 och avslutades året innan när han sålde företaget och blev miljonär.När han slutade hade företaget vuxit till 740 anställda och hade sålts för 1,6 miljoner svenska kronor i 70 länder.

Bengt Ågerup Fru

Miljonärriskkapitalisten och Kungliga Patriotiska Sällskapet-medlemmen Bengt gerup, 69, är riskkapitalist. Han är också en socialist som vaxar entusiastiskt om “det utopiska samhället” och skrattar åt “oreflekterande girigbukar”. Hur fungerar det hela?

Bengt Gerup ger inte ifrån sig en särskilt “miljonärslik” vibb, eller han matchar åtminstone inte bilden av en hänsynslös entreprenör. Han bär ett flanellkort och öppnar dörren till sitt kontor i skymningszonen i Uppsala Science Park. Hans hund Leo slappar där hemma i soffan i vardagsrummet.

Så fort Bengt gerup tar sig i kragen kommer alla att känna till historien om hur han gick från en liten barackaffär till nummer 35 på listan över Sveriges rikaste. Han börjar med att avfärda pedagogiska rapporter om global befolkningstillväxt och urbanisering som propaganda för att hålla utvecklingsvärlden i mörker. Om de används på rätt sätt, hävdar Bengt gerup, kan världens naturresurser ge outtömliga fördelar.

Mängden energi som produceras av solen på en enda dag är tillräcklig för att driva hela världen under ett helt år om vi kan ta reda på hur vi ska utnyttja den. Alla behov kan tillgodoses i ett idealiskt samhälle där resurser utnyttjas med maximal effektivitet, säger han.

Den unge Bengt tog bioteknik som huvudämne på universitetet, började läsa Marx, flyttade in hos en vänstergrupp i Uppsala och engagerade sig i FNL-upproret. Han kom med några förslag om den så kallade “röda socialismen”, som kretsar kring tanken att ekonomin bör byggas kring ett litet antal företag som drivs av människor som är anställda i en gruppmiljö.

Jag föreställde mig att folk kunde samlas kring en produktion och arbeta tillsammans. Jag blev dock lurad av dessa ordkombinationer som utlovade revolution och mer. Efter att ha avslutat sin doktorsexamen i mitten av 1970-talet började han arbeta för Pharmacia, ett bioteknikföretag.

Till och med hans fritid ägnades åt bioteknisk forskning, och till slut kunde han säkra patent på en modifierad form av hyaluronsyra, en ingrediens som finns i en mängd olika smärtstillande medel vars fulla potential ännu inte har förverkligats.

Bengt Gerup startade sitt eget framgångsrika läkemedelsföretag 1987 med hjälp av sitt patent. Det exploderade i ett rökmoln och han upptäckte företagets namn, Q-Med, enbart för att han förväntade sig att verksamheten skulle vara lätt att hitta i en telefonkatalog. Väldigt många företag börjar på Q.

Men allt eftersom introducerades allt fler produkter som gav grunden för en extremt hög försäljning, som Bengt gerup uttryckte det. Hyaluronsyra används för att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive rynkor och ledvärk, och det kan också få dig att sova bättre, få fylligare läppar och större bröst. Och det var där alla stora pengar gömde sig.

Mänskligheten får välja själv. Kunderna måste få vad de vill ha. Bengt Gerup anmärkte att betoningen på lyxvaror snarare än basförnödenheter var ytterligare en faktor som komplicerade saker under rdssocialismen, eftersom arbetarråden ska ha sista ordet över produktionen.

Och naturligtvis vill kunderna köpa Q-Meds produkter. När bolaget börsnoterades första gången 1999 sysselsatte det 100 anställda och hade ett börsvärde på 144 miljoner svenska kronor.

Bengt Ågerup Fru
Bengt Ågerup Fru

Leave a Comment