Erik Thedéen Familj

Erik Thedéen Familj
Erik Thedéen Familj

Erik Thedéen Familj – Stefan Ingves, riksbankschef, säger i sina egna kommentarer i ett pressmeddelande, “Jag har haft turen att arbeta med de bästa, både i Sverige och runt om i världen, och jag har haft möjlighet att vara med och göra Riksbanken till en institution som anses vara en av de bästa inom centralbanker.”

Riksbanken har tagit betydande innovativa framsteg under Stefan Ingves ledarskap, inklusive förarbeten med en elektronisk version av kronan. De skriver i ett samlat svar, “Hans ansträngningar att tydliggöra och kommunicera centralbankens uppgifter, mål och beslut har bidragit till att göra Riksbanken mer tillgänglig och tillgänglig.”

Mycket välskrivet; “mycket bra rekrytering”

Finansmarknadsminister Max Elger (S) hälsar Thedéen välkommen till sin nya tjänst och säger: “Med sitt internationella arbete och stora kontaktnät har han spelat en nyckelroll i arbetet med att stärka både det svenska och det globala finansiella systemet i spåren av den finansiella kris.”

Han skriver: “Jag känner Erik Thedéen som en mycket duglig statstjänsteman som i sin roll på Finansinspektionen har bidragit till ett stabilare finansiellt system i Sverige Den stigande inflationen har slagit hårt mot svenska hushåll och väntas bara bli värre i framtiden. Den stigande inflationen och den högsta inflationen på mer än ett decennium fick Riksbanken att höja räntorna med 0,25 procentenheter i slutet av april.

Aftonbladet frågade Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, om rekordhög inflation och om eller om konjunkturen är mogen för en lågkonjunktur. – Såvitt jag kan se har det inte riktigt vänt tills det negativa är helt ut än, sa Nyman.

Hon tror att många svenska hushåll är beredda på framtida prisökningar genom att lägga undan pengar i spåren av pandemin 2009, trots landets höga inflation. Ändå är experter överens om att svenskar bör akta sig för stigande priser.

Vi räknar med att Riksbanken kommer att sluta höja räntorna i slutet av nästa år till följd av den påverkan högre räntor får på ekonomin. Vi baserar denna förväntning på att räntorna vid den tidpunkten kommer ha nått en nivå på 1,75 procent.

Christina Nyman sa till Aftonbladet: “När folk kommer tillbaka dit och inflationsförsöken har gått ner ser vi att det blir lättare. Inflationen kommer tillbaka och den kommer att bli bättre och bättre.” Detta kan vara en starkare trend till 2024.

Regeringen har gett tillstånd att anställa en engagerad person för att bedöma kommuners och regioners beredskap att reagera på en kris eller krig. “Det här är alarmerande och vi måste öka förmågan i hela det svenska försvaret så snabbt som möjligt”, säger civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) till TT.

Från och med den 1 januari 2023 tillträder Erik Thedéen rollen som Sveriges officiella centralbankschef. Men hur mycket vet vi egentligen om ekonomin? Här är några snabba fakta! Thedéen tillträder som vd den 1 januari 2023, men vem är han egentligen?

Erik Thedéens militära karriär

Enligt Erik Thedéens meritförteckning har han kommit långt, och inte bara inom näringslivet eller militären.

Var gick Erik Thedéen i skolan?

Dessutom gick Erik Thedéen på Handelshögskolan i Stockholm mellan 1985 och 1989, där han var civilekonom med inriktning mot nationalekonomi. Erik Thedéens karriär När Erik Thedéen först började på arbetsmarknaden efter högskoleexamen arbetade han som handlare och analytiker för Sveriges riksbank.

Efter två år flyttade han fokus till den privata sektorn och arbetade som verksamhetschef, skuldchef och slutligen som biträdande direktör för Riksgäldskontoret. Efter hans förslag om införande av ett så kallat “skuldkvotstak” samma år togs ordet “skuldkvotstak” in i 2015 års upplagan av Oxford English Dictionary, som rapporterats av Svt.

Erik Thedéen Familj

Sexton år senare, samma år, meddelade Riksbanken att Thedéen skulle avgå som generaldirektör och påbörja sin tjänst som riksbankschef med omedelbar verkan. Det är dags för ett maktskifte på Riksbanken. Efter 17 år hos Stefan Ingves har Erik Thedéen tagit över som chef för Finansinspektionen.

Jag kommer oj-så-sen. Detta beror på att jag anser att denna position är extremt intressant, viktig och ansvarsfull. Jag ser fram emot att samarbeta med den mycket kompetenta personalen på Riksbanken. Även om jag ser fram emot att jobba med vägbeskrivningar så slutar han inte. Stefan Ingves ledarroll på Riksbanken fortsätter efter detta. Jag blev väldigt förvånad över att det inte var en kvinna, vilket Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Strberg konstaterade.

Att hasa eller att duke?

Bergqvist kallar betjänten “alldeles utmärkt” och menar att Thedéen har en varierad bakgrund inom näringsliv, politik och nu senast finansiell stabilitet på Finansinspektionen.

TT: Kommer han att visa sig vara en hok eller en snubbe?

Det ska bli fascinerande att se. Ändå har fängelsepolitiken nyligen genomgått en omorientering, och jag kan inte föreställa mig vad han menar med att uppmana till en förändring. Robert Bergqvist förutspår att han snart kommer att kunna understryka skandalen.

Alexandra Stromberg anser att Erik Thedéens utsikter är “tryggande” eftersom han minns Ingves, och hon tror inte att Thedéens utsikter kommer att leda till några betydande förändringar i ekonomins potential att nå sitt inflationsmål.

Torbjörn Isaksson, ekonom på Nordea, har följt Riksbankens arbete i många år och han tror att att ha Thedéen som chef kan innebära att Riksbankens inriktning på marginalerna tappar fokus på det svåra. Erik (Thedéen) är en insider i den svenska regeringen, så detta bör ses som ett konservativt val. I en kommentar skriver han, “På det korta perspektivet skulle det bli lite tråkigt om Thedéen kunde förutse en lite längre horisont i ljuset av den rådande pessimistiska ekonomiska utsikten.”

“Visdom och äldre erfarenhet”

Men Isaksson tror att det går att lösa med ett mer robust innehav från Riksbanken. Fullmäktige motiverar sitt beslut med att Erik Thedéen har “bred och djup erfarenhet från finanssektorn och från statliga myndigheter” och att detta kommer att göra det möjligt för honom att behålla en mer konservativ hållning och använda mindre stödköp.

Erik Thedéen Familj
Erik Thedéen Familj

Leave a Comment