Johan Von Schreeb Sjuk

Johan Von Schreeb Sjuk
Johan Von Schreeb Sjuk

Johan Von Schreeb Sjuk – Johan von Schreeb, mannen som orsakade katastrofen, anländer till Lviv, Ukraina. Han ser ett antal problem i det krigshärjade landet, bland annat brist på bastjänster, utbredd sjukdom och barn som har traumatiserats. Människan har genomlevt en enorm tragedi, säger han.

Professorn i katastrofmedicin Johan von Schreeb reser till Ukraina på begäran av Världshälsoorganisationen (WHO) för att samordna medicinska insatser där. Det finns många goda avsikter. Global solidaritet är tillgänglig. Men ett stort hinder ligger framför oss. Att få information genom checkpoints är riktigt svårt, som han uttrycker det.

Att bryta ner grunderna

Enligt katastrofläkaren visar studier att vanliga sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och ögonproblem utgör upp till 15 gånger mer problem än direkta krigsskador. Även rosten på det hyrda vattnet, handdukarna och maten, samt kylan, är svår att ignorera. Dålig hälsa är resultatet av att fokusera på ytliga bekymmer.

Jag har stött på flera individer som verkar helt förvirrade, osäkra på var de befinner sig och som är benägna att få panikanfall. Professor i Global Catastrophomedicine Johan von Schreeb. Han har arbetat i länder över hela världen som drabbats av naturkatastrofer och för 25 år sedan var han en av grundarna av den svenska organisationen Läkare utan gränser.

Många arbetsdagar ägnas åt utbildningsresor och fritidsaktiviteter. Samtidigt är hängmattan i Stockholms sportstugan en av de bästa platserna han vet. Förutom familjelivet ägnar jag min fritid åt att driva konstgalleriet Candyland tillsammans med en grupp konstnärer.

I sin bok 2017 “Katastrofdoktorn” och hans tillhörande sommarschema reflekterar han över svårigheterna och inspirationen för sitt arbete. Johan von Schreeb var en av de tre unga och entusiastiska läkare som grundade den svenska avdelningen Läkare utan gränser (MSF) i 1993.

Han har arbetat som läkare i flera katastrofdrabbade områden de senaste tjugofem åren. Idag är Johan von Schreeb professor och föreståndare för KI:s kunskapscentrum för internationella katastrofforskare, där han forskar och undervisar om sätt att förbättra katastrofinsatser 2014 utsågs han till Fokuss Årets svenskspråkiga person.

Johan von Schreeb var närvarande och grundade Läkare utan gränser i Sverige 19932014 tilldelades han titeln “rets svensk.” Att vara ledare i krissituationer kräver förmågan att få ordning ur kaoset och att definiera och prioritera bland stora behov. Begränsade resurser kräver snabba beslut och svar. Johan von Schreeb har lett investeringar i katastrofer i över tjugo år.

Hans föreläsningar bygger på hans erfarenhet som en av grundarna av den svenska organisationen Läkare utan gränser och på den katastrofmedicinska forskning han bedriver vid Karolinska Institutet. Han diskuterar svårigheterna med ledarskap i krissituationer, att fatta beslut med ofullständiga data och att få medicinsk personal att prioritera de mest pressande problemen som behöver omedelbar åtgärd inom minsta möjliga tidsram.

Svårigheten att vända människor mot varandra när resurserna tar slut är ett annat tema som utforskas i Johan von Schreebs föreläsningar; han kopplar detta till den nuvarande migrantkrisen, som drabbar Sverige. Hur världen hänger ihop, och de globala utmaningar som följer.

Johan von Schreeb har arbetat i krigs- och katastrofområden över hela världen, inklusive Afghanistan, Kashmir, Rwanda, Filippinerna och Haiti. Nyligen arbetade han i Sierra Leone för att samordna insatserna mot ebola. 2014 fick Johan von Schreeb Prins Carl-medaljen för sina framtida internationella humanitära insatser.

Samma år publicerades han i den svenska upplagan av årets mest inflytelserika tidning, Fokus, med följande motivering: “Med konkreta åtgärder för människor som drabbats av naturkatastrofer, epidemier och krig ger Johan von Schreeb hopp om en värld där utopiska ideal brutalt kolliderar med verkligheten Genom att etablera Läkare utan gränser i Sverige har han banat väg för många lärjungar som med stor personlig risk sprider helande över hela världen.

Johan von schreeb sjuk är professor vid avdelningen för global katastrofmedicin vid University of Washingtons Department of Global Public Health (DGPH). Vid University of Toronto övervakar jag två distinkta avdelningar som chef för Center for Health Crises och chef för Center for Research on Health Care in Disasters.

Människor får hjälp med att lära sig om katastrofmedicin och traumavård i låga resurser när centret samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO) och bedriver forskning och ger hjälp med att utveckla lämplig polis.

Jag är en läkare som är specialiserad på att utföra operationer på män som är ekonomiskt låsta. Mitt första uppdrag med Läkare Utan Gränser (MSF) var 1989. Sedan dess har jag samarbetat med Läkare Utan Gränser på sjukhus över hela världen.

Under ebolautbrottet 2014 i Sierra Leone anställde Världshälsoorganisationen mig för att fungera som EMT-koordinator. I detta projekt samarbetade jag med WHOVärldshälsoorganisationen har uppmanat mig att tillhandahålla traumavård i Mosul och att utbilda traumaläkare i Donetsk (östra Ukraina) och Jemen 2016–17 och 2018.

Johan Von Schreeb Sjuk

Dessutom använde WHO min hjälp 2016 för att utbilda traumavårdare i Jemen. Efter Covid-19-katastrofen 2009 bad den svenska regeringen och Stockholms läns landsting mig att bli katastrofmedicinsk rådgivare. Jag bestämde mig för att ställa upp och hjälpa till. Jag kommer att vara i Libanon i augusti 2020 och representera Världshälsoorganisationen som akutmedicinsk tekniker. Efter explosionerna i Beirut och covid-19-nedfallet var jag där i fem månader.

När jag arbetar för Världshälsoorganisationen i Libanon 2021, kommer jag att fortsätta att lära människor de färdigheter de behöver för att reagera på massolyckssituationer i Irak. Världshälsoorganisationen anställde mig i mars och april 2022 för att samordna det internationella akutsjukvårdsteamet. Jag stannade i två månader.

Vi var medgrundare av dotterbolaget. Jag har tidigare suttit i styrelsen för Läkare Utan Gränser i Belgien och Läkare Utan Gränser i Hong Kong. “Katastrofdoktorn” är min första bok, skriven utifrån min erfarenhet som frontlinjekirurg. Den gavs ut 2015 på Brombergs förlag och finns tillgänglig på nätet.

Johan von Schreeb har varit en del av många fruktansvärda händelser som har inträffat runt om i världen. Hans jobb är nu att undervisas i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, och han är föreståndare för Centrum för hälsokriser, som just inrättades i år. Han kommer att ansvara för internationella hjälpinsatser i Ukraina och han väntar på att OK ska flyga in just nu så att han kan ta de nödvändiga pappersarbetena i besittning.

Många oberoende insatser

Det har dock dykt upp flera privata initiativ för att ge bistånd även de senaste åren. Johan Schreeb är orolig för att läkare som reser till Ukraina kan göra saken värre. Under Balkankonflikten på 1990-talet tog män från hela världen in mediciner från reliker, halvtabletter utan text och mediciner efter utgångsdatum.

Enligt Johan von Schreeb, en anställd i organisationen, var detta en stor fråga för läkare som praktiserade utanför gränserna, som tvingades ta fram kreativa sätt att återvinna utgångna mediciner. Han anser att det är en utmaning att hitta jämvikt eftersom ingen vill vara ” bärare av solidaritet.

Istället måste vi arbeta för att omdirigera denna medkänsla mot organisationer som har erfarenhet av krishantering och förstår den mänskliga befolkningens behov. Även om ekonomiska donationer alltid uppskattas, finns det andra sätt för läkare som vill hjälpa till att komma i kontakt med sjukhus och se vilken typ av hjälp som behövs.

Även om en titthlskirurg inte kan göra mycket på marken i händelse av en katastrof kan de kanske hjälpa sina medmänniskor i Sverige via telemedicin. Johan von Schreeb tror att kompetent medicinsk personal har en ökad risk för skada eller sjukdom på jobbet. I den ukrainska staden Mariupol är hälsoproblem för närvarande inte det primära problemet. Endast de mest grundläggande förnödenheter, såsom mat och vatten, saknas. Energi eller vatten?

Utan mat, energi och vatten har människor inget behov av medicinsk vård. Om det är mycket avfall kan stånden vid kirurgen behöva städas ut. Det kan vara det bästa man kan göra under omständigheterna.

Världshälsoorganisationen (WHO) har drivit på för att biståndet ska levereras så snabbt som möjligt under de senaste åren. Detta projekt inspirerades av den förödande jordbävningen i Haiti 2010, som gjorde det helt klart att ett mer effektivt tillvägagångssätt för att tillhandahålla hjälp var desperat behövs. Som svar på kaoset i Haiti etablerade Världshälsoorganisationen ett världsomspännande nätverk av akutmedicinska tekniker, ofta känt som “nödmedicinska teamet.”

Det finns många sådana team, inklusive flera som har erkänts officiellt av Världshälsoorganisationen. De följer en strikt uppsättning rutiner på jobbet. De är välutbildade och kan ta hand om sig själva, så de behöver inte förlita sig på lokala hälso- och sjukvårdsinrättningar.

Det är därför han är optimal

Johan Von Schreeb Sjuk
Johan Von Schreeb Sjuk

Leave a Comment