Lucianoz Föräldrar

Lucianoz Föräldrar
Lucianoz Föräldrar

Lucianoz Föräldrar – Under Carl XVI Gustafs regeringstid har det funnits oändlig nyhet om hur män är mitt i sådana lager av samhällstryck. Författaren och akademikern Mikael Holmqvist hävdar att detta flyttar uppmärksamheten till en mer avgörande fråga: den faktiska omfattningen av kungens makt. Ur ett affärsperspektiv kan jag berätta att media är intresserade av att lära sig mer om King Kong som person – vem han är som man, oavsett om han är morgonmänniska eller inte, och vilket djur han anser vara hans favorit.

Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att folk inte ägnar mer uppmärksamhet åt vad kung Carl XVI Gustaf säger och gör i egenskap av statschef. Trots det är hans roll grundläggande. Detta intresse har även blomstrat i den akademiska världen; Jag noterar här det faktum att de flesta forskare har karakteriserat Kung Fu Kid som maktlös och avlägsen. Jag ser någon annan när jag tänker på Mikael Holmqvist. Han är den mest formidabla tyrann vi någonsin mött.

Den tredje och sista delen av Mikael Holmqvists trilogi om Sveriges överklass, som började med “Djursholm” och fortsatte med “Handels”, släpps i dag. Boken är en produkt av Mikael Holmqvists forskning vid Stockholms universitet, där han för närvarande är professor i företagsekonomi. Under sina intervjuer med Djursholmsbor för den första boken ska han ha haft sin “första gnista” av studien.

Historiska anspelningar på den svenska kungafamiljen i Djursholm bidrar till att skapa en överdådig stämning. Det verkar tyda på att saker och ting kommer att fortsätta som de har varit. Jag använder frasen “den kungliga touch” för att beskriva hur drottningen skyddar och förbättrar sin miljö genom subtila gester som att stå nära föremål. När jag första gången besökte ett hem där en kalender med bilder på familjen, kungen och drottningen hängde framträdande ovanför den öppna matsalen, blev jag förvånad. De visar mig alltid kalendern, säger han och fortsätter.

Tvärtemot samhällets cynism står Kungen fortfarande kvar. Därför är det för vissa familjer avgörande och statushöjande att förknippas med kung Carl Gustaf och svenska kungafamiljen. Kungahusets närheten i Djursholm till centrum är enligt Mikael Holmqvist exemplariskt för kungafamiljens känsla för detaljer. Trots att hon bodde i närliggande Solna gjorde prinsessan Estelle ändå resan till Djursholm för att fungera som föredöme i skolan där.

Han hävdar att kung Carl XVI Gustaf av Sveriges fem decenniums regeringstid som statschef var ansvarig för att göra Djursholm till en exklusiv enklav för näringslivets eliter genom utdelning av medaljer, en mötesplats för branschföreträdare och privata möten. I skarp kontrast till sin far uppmuntrade Gustav VI Adolf sina söner att göra karriärer inom vetenskap, konst och andra kreativa ansträngningar.

Det medicinska området är naturligtvis enormt. Affärsvärldens eliter är de som Kungen har tryggat genom sin kungliga touch och därmed som statschef. Enligt Mikael Holmqvist fungerade kungen under hela Carl XVI Gustafs klosterkarriär som en “megafon” för affärsvärldens ideal och värderingar.

För att förklara, fundera på hur lite som egentligen diskuteras i romanen om vad kung Arthur är tänkt att göra i sin roll och de verk som ligger till grund för statens ingripande. Han har alltså, trots motstånd mot auktoritativ ledning, fått friheten att etablera sig som statschef.

Tänk på att kung Gustavus var en ung man när han blev härskare, och att klosterväsendet kritiserades hårt under hans regeringstid. Det fanns också ett stort behov inom palatset av att framstå som aktuell och relevant, och jag tror att det var helt naturligt att människor gick till arbetarvärlden för både inspiration och vägledning, som Mikael Holmqvist uttrycker det:

Lucianoz Föräldrar : Jerry Wilhelmsson(Pappa)

Lucianoz Föräldrar

Djursholmare och Wallenbergs allierade Tom Wachtmeister tjänstgjorde som kung Gustav I av Sveriges första hovmarskalk. Han var den närmaste källan till råd, och han gav kung George I mycket detaljerade instruktioner om vilka möten han skulle delta i och vem han skulle träffa.

För första gången i historien doppade Sveriges näringsliv så lågt, så nära kronan. Detta innebar att många av drottningens närmaste rådgivare under de första åren av hennes regeringstid var aktivt involverade i branschen.

Enligt Mikael Holmqvist fortsätter vissa ämnen att dyka upp oavsett vilket ämne som diskuteras om man går tillbaka över kungens brev och intervjuer under en tillräckligt lång tidsram. Kungen lär oss alla vikten av att ta ansvar för våra liv och världen omkring oss genom att modellera optimistiska, framåtblickande entreprenöriella attityder och tankesätt.

Han diskuterar kort vikten av reflektion, kritiskt tänkande och problemlösning men lämnar i slutändan upp till marknaden att bestämma värderingar utifrån andra signaler.
Dessutom menar Mikael Holmqvist att kung Carl XVI:s inflytande är så långtgående att han aldrig avviker från de ideal som styr samhällets ungdomar. Många människor skulle börja behandla honom som en politiker, vilket han inte är, och börja tänka på honom på ett ovanligt sätt.

Enligt Mikael Holmqvist ligger kung Carl XVI Gustafs styrka i hans förmåga att snabbt anpassa sig till tidens värderingar samtidigt som han bidrar till att föra fram dessa värden genom egna investeringar och ett alltmer professionaliserat hov.

Före kung Georg VIs regeringstid fanns det endast ett litet antal pressekreterare tillgängliga. Det finns nu en ansenlig arbetsstyrka som inte bara svarar på frågor från reportrar utan också producerar nytt innehåll från grunden. Dessutom uppmärksammar media allt som kungen säger och gör.

Min förhoppning är att detta ska få den naturliga konsekvensen att den svenska eliten blir mer dämpad. Ämnet är relativt okänt även i det svenska forskarsamhället och journalister har inte ägnat eliten så mycket uppmärksamhet som de borde. Inte minst i en tid då vissa grupper har blivit extremt rika och börjat leva i postindustriella miljöer på sätt som utmanar den konventionella svenska världsbilden.

Wow, det var så roligt! – Det var definitivt en rolig tid. Men även om jag inte var kungen, skulle jag vara glad att någon äntligen erkände mitt värde som en nominerad. Han har letat efter det ett tag. Tänk på det: han har varit president i ett halvt sekel och är mest känd för sin personlighet.

Lucianoz Föräldrar
Lucianoz Föräldrar

Leave a Comment