Parisa Liljestrand Längd

Parisa Liljestrand Längd
Parisa Liljestrand Längd

Parisa Liljestrand Längd – Utbildnings-, kultur-, och idrottsdepartementet (UUKI) minister Parisa Liljestrand deltar i ett möte. Det dagliga regelverket innehåller ett antal frågor som rör utbildning och ungdom, till exempel en om storleken på de europeiska mediemarknaderna.

Det är ett vanligt missförstånd att politik har lite med substans att göra och allt med form och struktur att göra. eller en estetisk förändring. Parisa Liljestrand delar med sig av sina tankar om egenskaperna. En debatt har uppstått om frågans betydelse.

Sverigedemokraternas toppkulturhök, Alexander Christiansson, har sagt att människor ska ha rätt och ansvar att välja vilken typ av kultur som ska finansieras av skatter. Demokratiska politiker i Sverige har försökt sätta stopp för skattepengar som går till kulturaktiviteter de bedriver. t godkänner, som en sommarfestival med dragshower på Kalmars folkbibliotek.

Men kulturministern är stenhård på att politiker inte ska ägna sig åt kulturella ritualer. Nej, men då kan man inte hålla en armlängds hållning.Vi förlorar en del av det som gör oss fria och demokratiska varje gång någon försöker sätta sig in i en annan kultur och bestämma vad som hör hemma i din.

Vid det här bordet är jag helt kompromisslös. Vi har alla satt penna på papper för att se till att vi uppfyller dessa förväntningar, och de regler som krävs för att omsätta dem i praktiken finns redan på plats.

Förväntningar på en kulturminister

Utgifterna för kulturprogram har ökats med 1,1 miljoner dollar under nuvarande administration. Den vanligaste frågan gäller möjligheten till en global återställning av förebyggande åtgärder mot pandemisk influensa. Många känner nu att de desperat behöver den hjälp som erbjuds här.

Och ändå, enligt Parisa Liljestrand, har regeringen fattat rätt beslut. Det, säger hon, är en fråga om prioriteringar. Pressekreterare för Sveriges kulturminister Karin Svanborg Sjövall bidrog nyligen med en artikel i Axesss avsnitt “Dag att tänka nytt”.

Hon skriver bland annat om ett “svälling kulturbyrkrati ute på landet, där strategier och kulturplaner är idisslas till ett nytta som jag inte alls förstår.” Det finns gott om plats för husbilsparkering. Parisa Liljestrand har nyligen börjat göra framsteg. Hon hävdar att flera beslut som fattades under den tidigare förvaltningen har lagts på is.

Hon menar att antalet myndigheter under Kulturavdelningen bör öka eftersom det är viktigt att fatta beslut snabbt, stå upp för det man tror på och se till att händelser och omständigheter inte fäster sig i stadens byråkratiska byråkrati. Eftersom detta ökar risken för att pengar försvinner, kommer hennes division att titta närmare på det.

Kulturkanon

Den svenska regeringen har beslutat att landet ska anta en kulturkanon som beskriver vad som allmänt förstås vara svenskt. I det så kallade Tidöavtalet nådde regeringspartierna och koalitionen sverigedemokraterna en överenskommelse om inrättandet av en “fristende expertkommitté” för att utveckla en kanon för svensk kultur.

Inga kulturella intressegrupper, såsom Writers’ Guild of America, Artists’ Guild, Guild of Book Collectors eller Guild of Manuscript Collectors, har kodifierat en kulturell kanon under en aktuell MOT. Parisa Liljestrand är orolig för konkurrensen, men hon är medveten om att det verkliga arbetet bara är i början.

I en intervju med SVT skröt den nya kulturministern Parisa Liljestrand (M) med att hon också är “litteraturvetare i grund och botten” på grund av sin formella utbildning. Men enligt hennes egen definition från Uppsala universitet klarar Liljestrand inte lackmustestet.

Liljestrand berättade för Kulturnyheterna att formuleringen varit framgångsrik. Sedan 2015 har Parisa Liljestrand fungerat som Vallentunas kommunfullmäktige, dock har hon enligt egen medgivande ingen erfarenhet av kulturpolitik utöver vad hon har lärt sig på lokal nivå.

Parisa Liljestrand Längd

Jag tror att det är viktigt att ha ett kandidaturval, att ha skrivit en uppsats och att ha gått mer än bara en enkätkurs för att komma i fråga för en tjänst. Om du gick en kurs på A-nivå i ämnet skulle du inte kallas statistiker, som de Gregorio uttrycker det. Josephin de Gregorio menar att det här också handlar om hur kultur ska värderas.

Varningsklockorna säger mig att kultur inte är något man behöver studera länge och att det inte ligger så mycket tyngd i det. Parisa Liljestrand, kulturminister, tackade Ulf Kristersson direkt för hans fråga. Hon uttrycker sin glädje för P1 Kultur genom att säga “Jag är så lyckligt lottad som får uppdraget på kulturavdelningen.”

Att förstå den lokala kulturen var avgörande för att hon skulle anpassa sig till sitt nya hem när hon först kom till Sverige för sin utbildning. Kontrast med andra trovärdiga verk. Och kulturministern älskar böcker som “ger henne en känsla”, som Jostein Gaarders Sofies Värld.

Kulturministerns inledande uttalande fungerar som en nästan perfekt introduktion till kulturkanon, som många anser vara den enda betydelsefulla kulturella strukturen som ska färdigställas under de närmaste åren. Där handlar det om att samla alla olika kanaler.

De senaste fyra åren har varit “förlorade år” för svensk kulturpolitik, säger Aftonbladets kulturredaktör Karin Pettersson. Anna Gullberg på Expressen Kultur skriver vad som kan beskrivas som ett hovreportage från de braksvennya tassemarkörerna som är kulturministerns nyfunna Facebook-följare .Den ärliga bilden av nya kulturministern lyder rubriken till texten om en “en vanlis frn Vallentuna” som ger mig helt inte ntt.

Navelporträtt av Kristofer

Ulf Kristersson har nyligen fått tillstånd att måla ett porträtt av Liljestrand. Spännande. Crossfit tävlingar. Jaha. För att uppfylla alla krav krävs en fast grund. Gullberg spekulerar i att det är här som crossfit kommer att bli populärt. I Sveriges Damtida berättas historien i tre delar.

Tja, jag ser nu. Ta din plats på bänken, enligt instruktioner från Redan Magdalena Anderssons regering. Inte för att hon är klimatskeptiker, utan för att hon är en duktig ledare, utsågs Annika Strandhäll till miljöminister. Ulf Kristerssons regering är mer hanterbar än ologisk.

Hans ska nu minister från samma bas trots att SD fått avslag. Du kommer att få en “försvarsminister” utan en militäravdelning, eller en “minister för bipartisan relationer” som erkänner sin egen inkompetens.

För att ha hanterat SD:s krav

Parisa Liljestrand har tagit på sig att klara kraven från Sveriges liberaler, som bland annat innefattar att lägga ner Radiohuset och skära ned anslagen till grupper som kritiserar regeringen. Men det fanns också stora förhoppningar om en stark Public Service och en framträdande roll i den populistiska politiska rörelsen.

En kulturpolitisk kompromiss mellan regeringens två stridande partier som faktiskt inte fungerar. Ulf Kristersson har aldrig tolererat någon som visat ett “befängt” kulturintresse. Han vill leva ett hälsosamt, balanserat liv. Trots att hon hävdar att hon är kulturminister för medborgarna är det ironiskt att hon är närvarande för att utföra det som statsministern beordrar.

Som ett resultat av detta finns det inte mycket för oss att göra på den kulturella fronten. Kulturministern hyser förbittring mot bandet hon träffade när hon tjänstgjorde som statsminister i Kent och det konstverk hon förvärvade i Europa. Och hon tycker att Ruben Stlunds Triangle of Sadness är en roman, trots att Stlund vann priset för bästa regi på filmfestivalen i Cannes.

Vi får lyssna när några folkledare – en rödbonde-röd som heter Edward Blom och Expressens kulturchef vid namn Victor Malm – går in i en svagsint-kult-kanon-debatt innan hon kan förklara hur eller varför all kulturpolitik måste vara testas samtidigt som resultat.

Ta fram kulturella normer

Kort sagt är en arbetsplatsorganisation varken problemet eller lösningen. Tillåt mig att slentrianmässigt ta upp min växande känsla av kulturell förskjutning. Även om alla verkar ha ett fast grepp om innebörden av “kulturkanon”, kan vi läsa i Tidöavtalet att “ytterligare steg måste tas” för att förbättra finansieringen av utbildning för alla medborgare.

Mycket av Sveriges kulturella vitalitet kommer från folkbildningssatsningar, särskilt i landets mer landsbygdsområden. Sverigedemokraternas syn på Studentpartiet är att de är socialister. Enligt en DN-artikel från 2019 hade det största partiet i Hässleholm, SD, lobbat för ett starkt kommunalt stöd och lyckats få makten till kommunen.

Parisa Liljestrand Längd
Parisa Liljestrand Längd

Leave a Comment