Fabian Cederholm

Fabian Cederholm
Fabian Cederholm

Fabian Cederholm – Fabian Cederholm, 18 år gammal, stoppade en yxa och en kniv i sin skolväska och begav sig till Malmö latinskola. I slutet av skoldagen mördade han två lärare. Fabian Cederholm blev den första personen under 18 år som dömdes till livstids fängelse av en domstol i Malmö. Inte ens lagen kan rädda dubbelmördaren från Malmö, som kommer att tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Det meddelades mitt i veckan.

Fabian Cederholm informerade själv polisen den 21 mars i år om sitt agerande. Gripandet gled slö tills. Minuterna innan han attackerade den första personen som kom ut genom en av skolans dörrar väntade Fabian Cederholm utanför. Jag ville inte välja individen, men jag tänkte att jag måste tillfoga någon kroppsskada, sa han under ed.

studerade mental hälsa Fabian Cederholm dömdes till livstids fängelse i början av december. Dödsfallet beskrivs som “synnerligen hänsynslöst” i domen. Det första försöket att upphäva dödsstraffet mot en minderårig var framgångsrikt. Anders Elison, advokat för Fabian Cederholm, hävdar att en individs psykiska tillstånd vid 18 års ålder kan tjäna som orsak till ett tidsbegränsat rån.

Som en del av Rites of Passage-processen genomgick 1700-talet en omfattande rättspsykiatrisk utvärdering. Läkarnas slutsats var att han har en autismspektrumtillstånd. Malmö domstolen bedömde dock att Fabian Cederholms agerande i samband med gåvan var opåverkat.

“Extremt hög fara”

Social Stylings juridiska rådgivning, som anlände under hovrättsförhandlingen med en ny twist, överklagade till domstolen för ett avgörande. Enligt Ylva Norling Jönsson, chefen för domstolens rättegångsråd, finns det ingen annan möjlig påföljd än fängelse. Den kombinerade dödligheten för de två morden är extremt hög. Den 18-åriga konflikten utkämpades med förväntningen att budgivaren skulle dödas; angriparna var oprovocerade och välplanerade. Det var en allomfattande, hänsynslös och gudlös vld.

I domen står det dock att Fabian Cederholms “utveckling och omdömesförmga har bristande jämfört med andra personer i samma lder”, vilket är en mild anomali. Trots de milda omständigheterna döms Fabian Cederholm till livstids fängelse eftersom fallet handlar om två mord (där mordstraffet för båda fallen är lika med livstids fängelse enligt lagen) och eftersom omständigheterna kring morden är ytterst oroande.

Anders Elison hävdar att det fortfarande ligger i luften om Fabian Cederholms sida skulle överklaga fallet till landets högsta domstol. Jag noterar att edslagen, i motsats till tingens lag, har förklarat att det finns milda gränser. Ändå har lagen bedömt att svårighetsgraden för bryggningen är så stor att dessa samhällen inte kommer att uppleva “orimligt starka återverkningar”, som Anders Elison uttrycker det i ett SMS.

Med 18-ringens egna ord: “Tank var en dödlig attack.”

Fabian Cederholm, dubbelmördare, dömdes till livstids fängelse vid 18 års ålder i Sverige. Malmö latinskolenämnd beslutade idag om en läroplansändring. Enligt chefen för landets rättsväsende, Ylva Norling Jönsson, “har han utsatt båda kvinnorna för ett mycket omfattande, våldsamt och besinningsfritt våld som inte varit kortvarigt.”

Söndagen den 20 mars mördade Fabian Cederholm två kvinnliga lärare på en latinskola i Malmö. Den 8 september befanns han skyldig till båda morden och dömdes till livstids fängelse.

Det omtvistade domännamnet avgjordes idag.

Han erkände morden och berättade för utredarna att han hade för avsikt att orsaka så allvarliga fysiska skador att han aldrig skulle kunna återgå till sin tidigare position i samhället, enligt Ylva Norling Jönsson, ordförande i Sveriges Högsta Domstolen.

Fabian Cederholm är den första svenska ungdomen i alla åldrar som döms till livstids fängelse. En person under 21 år fick inte utnämnas för en mandatperiod mer än 14 år före den 2 januari 2022; denna begränsning gäller inte längre för personer under 18 år.Frågan som ställdes till domaren var: “Finns det några förmildrande omständigheter som skulle kunna ge Cederholm en tidsbestämd kraft?”

Cederholm började med en lärka.

Försvarsadvokaten för Fabian Cederholm hoppades att hans klient skulle få tillgång till lämplig psykiatrisk vård eller, om det saknas, en fängelsetid. Som sådan har en läkare konsulterats innan domen avkunnats och den läkaren kom fram till att Cederholm lider av så svår autism att han inte kan kontrollera sitt beteende.

Även om så är fallet fortsätter sakrätten att tillämpas i enlighet med Rättsmedicinalverkets dom. Enligt detta började inte Cederholms mord till följd av ett svårt psykiskt sammanbrott. Fabian Cederholms fixering med våld och mord misstänks ha sitt ursprung i hans egen karaktär och egenheter.

Ändå har det rättfärdiga rådet slagit fast att Fabian Cederholm, på grund av sin psykiska störning, inte saknar förmågan att förstå innebörden av belöningarna. Högsta domstolen bedömer att det finns anledning att anta att Cederholms utveckling och omdömesförmg har varit onormalt snabb i jämförelse med andra personer i hans ålder och att detta har bidragit till hans beteende. Det i sig verkar vara en bra anledning att sätta ner en intrångsskylt.

Fabian Cederholm

Ändå hävdar Ylva Norling Jönsson att han måste dö för två mord, och båda motsvarar ett livstidsstraff i fängelse. Trots att det finns förmildrande omständigheter som skulle kunna ha påverkat disningen hävdar Ylva Norling Jönsson att det inte blir något av det i det här fallet. Fabian Cederholm dödförklarades på Malmö latinskola samma morgon.
Fabian Cederholm, 18, dömdes den 21 mars till livstids fängelse för mordet på en lärare vid Malmö Latinskola.

Den som var yngre än 21 år kunde tidigare inte dömas till livstids fängelse. Cederholm har för sig själv erkänt att han dödade de två lärarna på skolan. Gärningsmannen mördades med kniv och yxa.

Två mycket fruktansvärda mord diskuteras, som båda involverade mycket svåra erbjudanden och mycket svåra avskedssånger. Enligt ett pressmeddelande har försvarsadvokaten Johan Kvart sagt att dröjsmålet är utdraget och att gärningsmannens agerande inte kan tolkas som något annat än helt hjärtlöst.

Enligt den rättspsykiatriska utvärderingen led Cederholm inte av någon allvarlig psykisk störning före sin död. Han är dessutom skyldig att betala skadestånd till den avlidne på cirka en miljon svenska kronor. Cederholms advokat har föreslagit att lägsta ålder för fängelse för rånet ska ha varit 16 eller 18 år. Rätten beslutade att stå på den tilltalades sida och besluta att han måste avrättas inom sin livstid. abian Cederholm avgår som borgmästare efter isstormen.

När Fabian Cederholm åtalades för att ha mördat en latinlärare på en skola i Malmö, blev han landets första person i 18-årsåldern som dömdes till livstids fängelse. Han har nu slutfört sina uppdrag, rapporterar Sydsvenskan. Efter att Cederholm befunnits vara kompetent vid Malmö tingsrätt fick han en mer omfattande psykiatrisk bedömning. Det konstaterades att han inte lider av ett psykiskt sammanbrott precis när dödandet börjar. På grund av detta riskerade han att dö i fängelse.

Men, försvarsadvokat Anders Elison avslöjar resultaten av den psykiatriska utvärderingen i slutargumentet. Nu kommer han att få följa lagen och begära ytterligare ett yttrande från experterna på Socialavdelningen. En sakkunnig läkare har gett Elison en feedback som är kritisk mot tingsrättens dom.

I följebrevet säger han att resultaten “starkt borde tyda på att min klient helt enkelt hade en spröd impulskontrol och följaktligen förmågan att kontrollera sin aktivitet.” Den högsta domstolen i landet har inte gett någon preliminär förhandling för dubbelmordet på två lärare vid en latinskola. Till följd av detta kommer kapitalförvaltaren Fabian Cederholm att sitta i fängelse för resten av sitt liv.

Sista skoldagen (21 mars) låste 18-årige Fabian Cederholm in sig i latinskolans badrum med två knivar, en yxa och en hammare. Han tog på sig en mask, hörlurar och en halsduk och ställde sig utanför ett annat stall. Den kvinnliga läraren som dök upp vid det tillfället var den första som blev attackerad. En annan lärare som hade blivit varnad för hotet gick runt i korridorerna innan hon inledde sin egen misshandel. Båda blev så arga att de var tvungna att ge upp.

För att förklara sitt beteende har autisten Fabian Cederholm alltid sagt att han ville begå en död så inhemsk att alla skulle undvika honom i framtiden. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen led han inte av en generaliserad psykisk störning vid tiden för sin död eller under utredningen.

Fabian Cederholm
Fabian Cederholm

Leave a Comment