Lars Trägårdh Familj

Lars Trägårdh Familj
Lars Trägårdh Familj

Lars Trägårdh Familj – Trots sina djupa personliga och professionella band till Sverige har historikern Lars Trägrdh tillbringat större delen av sin tid i USA sedan 1970. Han var en framgångsrik affärsman och entreprenör innan han bestämde sig för att återgå till skolan 1986.

Han studerade i Tyskland och Sverige för flera år innan han återvände till USA för att ta en doktorsexamen. i historia från Berkeley. Därefter var han professor i modern europeisk historia vid Barnard College, Columbia University, i totalt tolv år.

Medan han var i USA undervisade han i kurser på forskarnivå som gästprofessor vid Linköpings universitet och forskade vid Södertörns högskola. Fynden från detta arbete publicerades i den nu berömda boken, r svensken människa? (Med Henrik Berggren) Gemenskap och auktoritet i det samtida Sverige (2006, fickupplaga 2009, reviderad och utökad version 2015, tysk översättning 2016).

Han har undervisat vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Sverige som professor i historia och civilsamhällesstudier sedan hemkomsten 2010. Hans huvudsakliga intresseområden är förhållandet mellan stat och samhälle, medborgerliga fri- och rättigheter, politikens rättsliga ställning, Nordisk modell, och den svenska samhällspakten.

Han jämför också de system som finns i Sverige, Frankrike och USA som skyddar barns rättigheter. Han ansvarar för en massiv studie om social tillits dynamik, som innebär både kvantitativa och kvalitativa studier av historiska och jämförande data, samt en kartläggning av social tillit och förtroende för institutioner i 36 svenska kommuner.

Han har också etablerat sig som offentlig kommentator för svensk och amerikansk politik och samhälle genom sina författarskap, som regelbundet förekommer i svenska tryckta medier, och genom hans frekventa framträdanden i radio och tv.

Han var en oberoende kommissionär i kommissionen för Sveriges framtid under dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt. På samma sätt som en fågel skulle flyga. Sverige var ett samhälle som utmärktes av noggrannhet och en stark gemenskap när Lars Trägrdh lämnade på 1970-talet. De som hyllar skillnad, tar risker och tror på den amerikanska drömmen lever i ett mer attraktivt Amerika.

Jag är mer bekväm med att presentera mig själv med en känsla av stoicism. USA är känt för sin sociala öppenhet och lätthet, där män vanligtvis är vänliga och lättillgängliga. Alla i Sverige, verkar det som, kommer hem från en jobbig dag på kontoret och grönskar framför tv:n med dumma dokusåpor. Regelbundet, varje år mellan oktober och mitten av maj. Om det händer kan jag bli frestad att bara köpa en flygbiljett hem.

Det här är en cliffhanger. Lars Trägrdh har återvänt till Sverige efter ett längre uppehåll. Han är ledamot i regeringens Framtidskommission och historielärare vid Ersta Sköndals gymnasium i Stockholm. Som medförfattare tillsammans med Henrik Berggren gav han ut den kritikerrosade boken “Rs svensken människa?” (Norstedts) 2006. Boken hävdar, baserat på attityd forskning och litteratur, att svenska staten har uppmuntrat sina medborgare att bli mer individualistiska än sina motsvarigheter i många andra länder.

För att bättre förstå de svenskar du och Henrik Berggren beskriver skulle termen “statsindividualism” vara till hjälp. Att svenskar utnyttjar staten för att försvara individuella friheter mot kollektiva åtgärder. Och samtidigt skriver du i r svensken människa? angående “den tysta svenska vanmakten i förhllande till välfärdsstaten” och få slutsatsen att den ofta är kollektivistisk och paternalistisk.

Exakt. Den här boken ger många människor glädje på grund av de positiva attityder, öppna sinnen och ömsesidig respekt som kännetecknar svenskar som helhet. Vi forskar också på djupet på andra sidan och drar slutsatsen att svenskar har en obalanserad maktrelation till regeringen.

I allmänhet har staten starka hygienkrav, även om det inte alltid är fallet. I en kamp med staten har även Sverige en svag position. Du föreslog att regeringens Framtidskommission skulle titta på sätt att förbättra välfärdsrätten. Så exakt vad är problemet?

Det finns ett problem med de så kallade rättigheterna till sjukvård och äldreomsorg, som är en sorts kvasirättigheter. Allra toppen och allra botten är där politiska beslut fattas. När det gäller vår egen medicinska behandling eller vården vi får när vi åldras har du och jag väldigt lite att säga till om.

Lars Trägårdh Familj

Vilken åtgärd vill du vidta?

I min ideala värld skulle välfärden betraktas som ett civilrättsligt avtal. Motsvarigheten till bilförsäkring. Förväntningar har ställts, överenskommelser träffats och lagliga rättigheter kan utövas. Du kan inte förvänta dig att jag ska ta hand om min kropp som jag gör min bil.

Är det så?

Rädslan för hjälplöshet är starkast med relation till officiella aktörer, som etablerats till exempel i Olof Petterssons Maktutredning. Marknadsaktörerna är mer beroende av varandra.

Vad tror du kommer hända?

I Sverige är Socialstyrelsen det bästa stället för att rapportera frågor som mobbning eller diskriminering i skolan. Det är förtryckande och ohjälpsamt på samma gång. Istället för att anta lagar som kräver en specifik servicenivå för alla invånare borde vi kanske alla arbeta tillsammans för att kräva bättre kvalitet från vår regering. Är möjligheten att vi kräver för mycket risken för individualisering mot staten? Anders Isaksson avlade ett löfte i sitt skrivande redan på 90-talet att han aldrig skulle gå tillbaka.

Debatten om i vilken utsträckning vi alla bör bidra ekonomiskt för att säkerställa grundläggande sociala skydd är absolut acceptabel. När jag säger “rättigheter” syftar jag inte på saker som högre bankkonton; jag syftar snarare på potentiella tvister med staten och hur vi kan hantera dem.

Däremot skriver du om ett system som heter LSS som begränsar funktionshindrades rättigheter, och du förklarar hur det fungerar. Har det inte bevisat att frågan är över, allmänheten är till mods och prislappen har ökat?

Det finns faktiskt två problem här. Kommuner och regioner med intresse, som Sveriges, ger den första finansieringen. Kommunala tjänstemän är motiverade att betona byggandet av lekplatser för barn från medelinkomstfamiljer eftersom det ger mer valstöd. Denna rättighetsförklaring säkerställer att en marginaliserad grupp kommer att skyddas.

I den andra delen kommer vi att diskutera skandaler och fusk i detalj. Felaktiga diagnoser har ställts och anhöriga har anställts. Den här typen av händelser stärker en persons vänlighet och deras önskan att “betala det framåt” genom att hjälpa andra. Det är ett stort problem som måste åtgärdas omedelbart.

Det är en helt ny utmaning. Jag undrade, när jag läste r svensken människa, hur du kunde passa in en författare som Vilhelm Moberg, vars känsla för individualism är mer passionerad och uttryckligen kritisk, i din berättelse. Du slarvar över honom hastigt.

Haha. Det är en rejäl massa pengar. Hans progressiva syskon är mer aktad av oss. Som historieberättare väcker Vilhelm Moberg en stor del av min beundran. Men hans syn på historien som en kamp för kontroll mellan folket och staten är starkt påverkad av marxismen. I den utmanas tanken att staten ska utnyttjas för att skydda människors frihet.

Mobergnamnet är ganska utbrett i Sverige. Har vi inget emot att ses som udda och exotiska av andra?

Med ett ord, ja. Moberg minns också något annat, lika betydelsefullt. Svenskarna fick inte sin självständighet för intet. Boondockarna kämpade för sin autonomi på samma sätt som fackföreningar och folkrörelser gjorde. Det finns inga bevis som stödjer den vanliga missuppfattningen att svenskar alla är dumma och omotiverade.

Historikern Lars Trägrdh har baserat sig främst i USA sedan 1970. Hans examen i historia från UC Berkeley baserades på en avhandling han skrev om begreppet ” folket” i svensk och tysk politisk kultur. Som professor i historia vid Columbia Universitys Barnard College har han talat och publicerat om moderna svenska och tyska ämnen.

Fördjupad analys av svenska aristokratins ritualer och praktiker. Det svenska samhällskontraktet och den svenska känslan av nationell identitet studeras i ljuset av den senaste tidens demografiska förändringar orsakade av invandring och befolkningsökning. En studie om förhållandet mellan välgörenhet och representativ regering står också under hans överinseende.

Lars Trägårdh Familj
Lars Trägårdh Familj

Leave a Comment