Petra Lundh Politik

Petra Lundh Politik
Petra Lundh Politik

Petra Lundh Politik – Petra Lundh är ny rikspolischef, som regeringen meddelat. Hon har fått en bestämd order att ändra på saker och ting, eftersom regeringen kräver fler synliga poliser på gatan och fler anmälda brott ska klaras upp.

Hon har varit riksdagsledamot sedan 2018, och blev Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot vid valet 2018. Hon har sagt att mycket måste förbättras, särskilt genom att ta tillbaka den “groteskt organiserade brottsligheten” och “teruppera” den.

Dessförinnan tjänstgjorde hon som domare i Södertörn. Efter att ha avslutat sin juristutbildning vid Svea hovrätt tjänstgjorde hon som utredningens utredningssekreterare efter mordet på Olof Palme.

Hon har arbetat många år på Justitiedepartementets trafiklagsbekämpande enhet och har tilldelats ett flertal uppgifter som specialiserad utvärderare i utredningar på statlig nivå, särskilt de som rör trafikrätt.

I somras fick Petra Lundh i uppdrag av Tidöpartierna att under loppet av två år göra en total översyn av slaverilagen för att bland annat se till att gängkriminella inte bestraffas med längre straff för sina brott.

Hon har också varit blank i ett antal uppmärksammade fall, som den ökända snippadomen, där hon överklagade hovrättens beslut. Och nu kom frågan om lagen borde verkställas återigen upp i domstolen. Att upprätthålla den allmänna säkerheten i Sverige är en högsta prioritet för landets regering.

Polisens hjälp är avgörande för detta arbete. Petra Lundh har lång erfarenhet och rykte som regeringschef, en hård korruptionsmotståndare och ett mycket kompetent juridiskt sinne. Petra Lundh har stor kunskap om mututredningar och andra aspekter av polisens arbete och hon kan tydligt utveckla de integrerade metoderna för samarbete mellan polis och åtalad.

Samtidigt är det uppmuntrande att hon kan närma sig problemet från ett nytt perspektiv. Jag är säker på att hon besitter de kvalifikationer och personliga egenskaper som krävs för att leda polisväsendet, sa justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen har sedan den tillträdde arbetat på flera sätt för att stärka polisen i hela landet: genom kraftigt ökade resurser och nya effektivare verktyg, men också genom att tydligt göra styrningen, ställa högre krav på ökad operativ förmåga och förbättrade resultat för medborgarna.

Den nya polisledningen får i uppdrag att göra betydande förändringar för att återupprätta allmänhetens förtroende för polisen och säkerställa att medborgarna får service av hög kvalitet, effektivisera styrkans polisinsatser så att fler brott kan lösas samt garantera poliskårens auktoritet används och följs effektivt. Nuvarande polischefen Anders Thornberg har förflyttats till region Hallands län från och med den 1 december.

Jag vill uttrycka min tacksamhet till den pensionerade svenske polisen Anders Thornberg för hans engagerade tjänst under de senaste fyra decennierna, varav de senaste elva satt vid rodret för Säkerhetspolisen och sedan Polismyndigheten.

Jag har den största respekten för hans generositet, och det är bra för Sverige att hans långa erfarenhet kommer till nytta i en ny egenskap. Jag önskar honom framgång i sina nya strävanden, sa justitieminister Gunnar Strömmer.

Denna order gäller i sex år. Petra Lundh har skrivit historia som första kvinnliga svenska politiker genom att bli landets första kvinnliga riksklagare. Hennes CV är omfattande, och hon har varit inblandad i allt från mordet på Olof Palme till den mystiska snippadomen. Petra Lundh, Sveriges nytillträdda statsminister, utsågs officiellt i maj till posten som hovrättspresident och började sitt uppdrag den 1 september.

Och det var inte direkt självklart att Petra Lundh skulle ta på sig det massiva ansvaret att bli Sveriges nästa utrikesminister, som hon sa under presskonferensen där hon officiellt utsågs.
Jag är stolt över den oväntade händelseutvecklingen. Men att acceptera det nya ansvaret var ett av de tuffaste besluten i mitt yrkesliv.er Petra Lundh.

Anders Thornberg efterträder Petra Lundh som ordförande i Sveriges Högsta Domstolen den 1 december. Att säga “ja” var ett av de svåraste beslut jag någonsin behövt fatta, enligt Petra Lundh. Hon hävdar att uppgiften är “stor, svår och komplex” och bland de svåraste inom svensk statsförvaltning. Jag befinner mig i en extremt prekär situation med ett högorganiserat kriminellt gäng som inte bara hotar t.

Inga frågor ställs om hur man kan öka antalet polisinsatser på gator och torg. Petra Lundh vill inte svara på frågan om hur många fler poliser Sverige behöver förrän hon lagligen kan göra det. Sammantaget står det klart att polisstyrkan kommer att inte nå sitt mål på 26 tusen officerare till år 2024.

Framtiden för detta företag ligger i ljuset. Var vill du se tillväxt? Vi vill se det där det händer. Även i frågor om hur polisen bättre kan bekämpa brottslighet och vilka resurser hon behöver från politikerna är Petra Lundh ihärdig i jakten på en comeback.

Jag vet inte om det är ett extra verktyg som polisen skulle kunna använda. Naturligtvis ska man analysera det när jag börjar, säger hon. Hon menar att polisen måste kunna hantera både våldsbrottsligheten och den vardagskriminalitet som plågar vanliga medborgare.

Petra Lundh Politik

När polisen koncentrerade sig på gängvldet, hade vanliga medborgare hållit sig inomhus? På grund av dess genomgripande karaktär kräver gängkriminaliteten odelad uppmärksamhet. Men enligt min mening ska den ena inte behöva ge upp den andra för att satsa på båda. Petra Lundh har 35 års erfarenhet inom det juridiska området. Hon är nu den första kvinnan att tjänstgöra som statschef i sitt land.

Det är uppenbart att vi kommer att överväga ett antal namn i början av en process som denna. Att Petra Lundh var vårt förstahandsval var ändå uppenbart från ett tidigt skede. Det är oklart vilket inflytande, om något, SD har över nomineringsprocessen. Men han insisterar på att öppenhet och bred konsensus om det slutliga beslutet var avgörande.

Petra Lundh har valts till den nya svenska regeringens policychef. Förordnandet träder i kraft den 1 december 2023. Denna order gäller i sex år. Petra Lundh är en extremt rutinerad och välrespekterad byråchef.

Dessutom är Petra Lundh en grym kämpe mot ondskan. Som chef för Skadeståndsmyndigheten övervakade och förfinade hon myndighetens insatser för att bekämpa bedrägerier. Under sin tid väckte hon flera fall till Sveriges högsta domstol för att föra fram polisens och åklagarens positioner i kampen mot brott.

Petra Lundh är dessutom en mycket sofistikerad och rutinerad jurist. Detta har hon visat i sina roller som domare, överdomare och justitieminister, såväl som i en mängd olika utredningar på statlig nivå om lagstiftning under loppet av 25 år, senast som utredare av regeringens sommaröversyn av regeringen. nationens strafflagar.

Petra Lundh har också deltagit i ett flertal statliga utredningar om efterdyningarna av stora nationella kriser där polisen ifrågasattes. Det handlar bland annat omGranskningskommissionen efter mordet på statsminister Olof Palme, Granskningskommissionen efter Göteborgsbombningarna och Utredningen om personsäkerhet för statliga tjänstemän efter att statsminister Lennart Persson mördades.

Frågan om hur man kan minska planetens uppvärmningstrend är av största vikt runt om i världen. En övergång till fossilfri elproduktion kan få en betydande inverkan på industrisektorn om den genomförs. Vår region är särskilt tilltalande för nya investerare eftersom en stor del av den el som produceras i Norden redan är fossilfri.

Enligt Tuula Mäki, Fortums ansvarig för strategiska kunder, är den stora majoriteten av regionens elproduktion fossilbränslefri, och kunderna kan vara säkra på att de kommer att få el genererad av vatten, vind eller till och med kinetisk energi tack vare företagets ursprung. garantisystem.

Tuula Mäki berättade att Fortum förra året tecknade ett avtal med Borealis-företaget om att leverera el till deras verksamhet i Finlands Borg. Borealis är en pionjär i Europa inom återvinning av polyolefiner för användning i en mängd olika industrier, inklusive livsmedels- och dryckesförpackningssektorerna.

Att arbeta tillsammans med Fortum, som sträcker sig över åtta år och 800 gigawattimmar, för Borealis närmare målet att driva hela sin verksamhet på fossilfri energi till 2030. Avtalet omfattar Fortums hela produktion från dess två vindkraftverk under uppbyggnad i Pjelax- Böle och Kristinestad, Finland.

Petra Lundh Politik
Petra Lundh Politik

Leave a Comment